Konkurs "Policjant, który mi pomógł" - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 30.04.2010

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ma przyjemność poinformować o trwającej

III edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”

służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2010 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.


Celem konkursu jest:
  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy
    w rodzinie;

  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

 

Od 2010 roku zgłoszeniaod osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) przyjmowane są w trybie ciągłym – elektroniczny formularz zgłoszeń znajduje się na stroniewww.niebieskalinia.pl/konkurs/, zgłoszenia można także nadesłać pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać
zzałączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

Kandydatury nadesłane po 31 maja 2010 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.


Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu nastąpi 25 czerwca 2010 roku.

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu 24 lipca podczas obchodów Dnia Policji.

Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do III edycji konkursu wśród osób zgłaszającychrozlosowanych zostanie 10 nagród książkowychz zakresu problematyki związanej
z psychologią i przemocą w rodzinie. Przewidujemy także możliwość zaproszenia osób zgłaszających kandydatów na uroczystość wręczenia nagród.

 

źródło - KGP

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy poniżej

 


 

Pliki do pobrania