Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji 18.01.2012

Wczoraj w KPP Sokółka odbyła się odprawa służbowa z udziałem Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zaproszonych gości. Sokólscy policjanci podsumowali efekty swojej ubiegłorocznej pracy.

W dniu 18 stycznia 2012 roku o godzinie 13.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się odprawa służbowa na której omówiono i podsumowano wyniki pracy sokólskiej policji w roku 2011 oraz przedstawiono kierunki pracy na rok 2012.
W odprawie udział wzięli, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Prokurator Rejonowy w Sokółce wraz z Zastępcą, Starosta Sokólski, Komendant KP PSP w Sokółce oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy wraz z Zastępcą a także kierownictwo oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy.
Komendant Powiatowy Policji w Sokółce insp. Wiesław Małachwiej odprawę roczna rozpoczął od powitania gości i wszystkich pracowników. Następnie przedstawił efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sokólskiego w roku 2011 oraz priorytety na rok 2012. W swoim wystąpieniu komendant podkreślił znaczenie współdziałania z władzami samorządowymi oraz służbami i instytucjami działającymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach bardzo dobrze ocenili współpracę z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odniósł się do całości przedstawionych wyników oraz planowanych działań oraz podziękował za wykonaną w 2011 roku pracę.