Bezpieczne Wakacje z Policją i Strażą Graniczną w Suchowoli - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Wakacje z Policją i Strażą Graniczną w Suchowoli

Data publikacji 13.07.2012

Dzisiaj sokólscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej odwiedzili dzieci i młodzież w Suchowoli. Rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie w okresie wakacyjnym oraz zaprezentowali wyposażenie używane w codziennej służbie.

Prelekcje odbyły się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na półkoloniach Caritas na terenie Zespołu Szkół w Suchowoli.W pierwszej części wizyty mundurowi przypomnieli najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, apelowali o rozwagę podczas zabaw i kąpieli w jeziorze. Powtórzyli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przestrzegali przed spotkaniem z osobami obcymi oraz bezpańskimi psami. Strażnicy graniczni opowiadali o zasadach obowiązujących w strefie nadgranicznej oraz przestrzegali przed przypadkowym przekroczeniem tzw. „zielonej granicy”. Funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt oraz pojazdy będące na wyposażeniu Policji i Straży Granicznej. Dzieci chętnie przymierzały kamizelki kuloodporne, hełmy oraz inne elementy wyposażenia używanego przez mundurowych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.sokolka.policja.gov.pl