Razem przeciwko przemocy w rodzinie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciwko przemocy w rodzinie

Data publikacji 12.11.2012

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce

oraz

Starosta Sokólski


organizują konferencję pn:


RAZEM PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE”


odbędzie się ona w dniu 13 listopada 2012 roku w godzinach 9.00 – 13.30


w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce

przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

Zjawisko przemocy to jeden z największych problemów dotykających polską rodzinę. W związku z rosnącym zaangażowaniem i zainteresowaniem wielu instytucji i osób w działalność zapobiegawczą skierowaną przeciwko przemocy w rodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Sokółce oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce pragną zorganizować konferencję, która przybliży problem wszystkim zainteresowanym. Występujący prelegenci przedstawią zakres zjawiska na terenie powiatu sokólskiego, przypomną przepisy prawne dotyczące realizacji procedury przez przedstawicieli instytucji zobowiązanych do tego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „NK” oraz przedstawią rolę ofiary dotkniętej przemocą domową w postępowaniu karnym.

 


 Działaniami organizacyjnymi konferencji z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Sokółce zajmować się będzie asp.szt. Marta Rudź - tel. 85 711 0261.

Działaniami organizacyjnymi konferencji z ramienia Starostwa Powiatowego w Sokółce zajmować się będzie Pani mgr Lila Anna Micun – tel. 85 711 0864.