Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 22.02.2013

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Od 25 lutego do 2 marca 2013 r. każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę m.in. do adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, policjantów czy kuratorów sądowych i komorników.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W tym roku, w dniach od 25 lutego do 2 marca zainteresowani będą mogli skorzystać z pomocy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W placówkach tych będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku - w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz wykonawczego jaim dysponują - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta - związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

W ramach tej inicjatywy ze szczebla krajowego zaplanowano m.in. zorganizowanie w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem interdyscyplinarnych dyżurów (psycholog, pracownik socjalny, prawnik, policjant, komornik, kurator). W województwie podlaskim taki ośrodek funkcjonuje przy Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach z filią w Białymstoku i Łomży. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 uruchomione zostanie internetowe forum dyskusyjne dotyczące praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, na którym to dyżurować będą policjanci/pracownicy KWP. Do udziału w forum zaproszono również inne służby i instytucje. Na forum – po zalogowaniu będzie można anonimowo zasięgnąć porady, podzielić się swoimi doświadczeniami czy opiniami. Jeśli na jakieś pytania nie będziemy w stanie odpowiedzieć od razu z uwagi na złożoność problematyki, odpowiedzi udzielimy w terminie późniejszym (drogą elektroniczną na wskazany przez pytającego adres). Każdy dzień na forum poświęcony zostanie innemu zagadnieniu a nad właściwym przebiegiem dyskusji będzie czuwał moderator.

Dostęp do forum możliwy będzie ze strony KWP w Białymstoku – poprzez kliknięcie linku w baner zatytułowany „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”(tu czytaj więcej). W banerze tym znajdują się także przydatne informacje na tematy dotyczące patologii społecznych oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

źródło – KGP, WP KWP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl