Podsumowanie I półrocza pracy podlaskich policjantów - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie I półrocza pracy podlaskich policjantów

Data publikacji 15.07.2013

Podlascy policjanci podsumowali I półrocze pracy. Z przeanalizowanych danych statystycznych wynika, że policjanci osiągnęli dobre wyniki i to właśnie na Podlasiu odnotowano najmniej przestępstw w kraju.

Minione 6 miesięcy zaowocowały dobrymi wynikami pracy podlaskich policjantów. Z analizy danych statystycznych wynika, że w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyraźnie – bo aż o 6,5% spadła ilość popełnionych na terenie województwa przestępstw. O bezpieczeństwie mieszkańców i pracy funkcjonariuszy może świadczyć nie tylko tak dynamiczny spadek procentowy, ale przede wszystkim ogólna liczba wszczętych postępowań w sprawach o przestępstwo, a tych było najmniej w kraju (w I półroczu b.r. 10.060, to jest o blisko 700 mniej niż przed rokiem).

Jeszcze bardziej zauważalny, bo aż 10% jest ten spadek w odniesieniu do kategorii przestępczości kryminalnej. Takich przestępstw w województwie podlaskim także było najmniej w Polsce. W tym przypadku w ciągu 6 miesięcy tego roku policjanci wszczęli 6.114 postępowań tj. o 682 mniej niż rok wcześniej, przy blisko 60% ogólnym wskaźniku wykrywalności. Zmniejszyła się także liczba wszczętych postępowań w 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach przestępstw (bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie rzeczy). I tak, w tych poszczególnych kategoriach przestępstw liczba wszczętych w I półroczu postępowań zmniejszyła się:

  • w przypadku kradzieży samochodów w pierwszej połowie tego roku mundurowi odnotowali blisko 24% spadek wszczętych postępowań przygotowawczych w stosunku do adekwatnego okresu sprzed roku. W 2012 r. były to - 63 wszczęte postępowania, w 2013 - 48,
  • w kategorii bójka i pobicie ten spadek sięgnął prawie 19 % ze 190 w 2012 r. do 155 w 2013,
  • w kategorii kradzieży cudzej rzeczy odnotowany został spadek na poziomie 12,3 % z 1.872 w 2012 r. na 1.642 w 2013 r.,
  • w odniesieniu do kradzieży z włamaniem ta liczba zmniejszyła się o ponad 20 % z 1.214 na 962,
  • Mniej o przeszło 21% niż przed rokiem odnotowanych zostało także przypadków uszkodzeń mienia (z 825 na 651),
  • Zmniejszyła się także o 9,7% liczba spowodowanych uszczerbków na zdrowiu (217 w 2012r., 196 w roku 2013).

Wytężona praca podlaskich funkcjonariuszy przyniosła w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku rezultat w postaci odnalezienia 313 osób, których zaginięcie zgłoszono podlaskiej Policji (w tym roku zgłoszono zaginięcie ponad 309 osób i 130 zaginięć z wcześniejszego okresu).

W I półroczu bieżącego roku podlascy policjanci podejmowali też szereg działań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Systematycznie prowadzone były rozmaite działania kontrolne takie jak m.in. „Prędkość”, Trzeźwy poranek”, „Pieszy”, „Alkohol i narkotyki”, które służyły ujawnianiu niezgodnych z prawem, i stwarzających zagrożenie zachowań uczestników ruchu. W ramach, tych działań i w toku codziennej służby funkcjonariusze pionu ruchu drogowego poddali badaniom na zawartość w organizmie alkoholu i narkotyków przeszło 174 tysiące uczestników ruchu. W wyniku podjętych przez podlaskich policjantów działań w I półroczu tego roku na drogach naszego województwa zatrzymanych zostało 2.460 osób, które zdecydowały się by zasiąść za kierownicą po spożyciu alkoholu. W tym okresie ubiegłego roku policjanci ujawnili 2.759 takich przypadków. Pierwsze 6 miesięcy tego roku zaowocowały także istotnym spadkiem liczby wypadków drogowych, których w tym okresie odnotowano 283 (317 w I półroczu 2012 r.). Wyraźnie zmniejszyła się w tym czasie również liczba osób rannych w tych wypadkach z 423 w 2012 r. do 318 w roku 2013. Niestety mimo zmniejszenia się liczby wypadków, okazały się one jednak bardziej tragiczne niż w 2012 r. Wówczas na drogach województwa podlaskiego zginęło 38 osób, a od stycznia do czerwca b.r. życie straciło 47 osób. Niestety również po raz kolejny okazało się, że przyczyny wypadków pozostają wciąż te same: nadmierna lub niedostosowana do warunków drogowych prędkość  - 29,9%, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 18,7%, nietrzeźwość uczestników ruchu - 15,5%,  nieprawidłowe zachowania wobec pieszych - 9% itd. Prowadzona przez policjantów bezwzględna walka z piratami drogowymi oraz innymi uczestnikami ruchu łamiącymi obowiązujące przepisy i powodującymi zagrożenie na drodze zaowocowała w 52.153 przypadkach ukaraniem sprawców mandatami i skierowaniem do sądu 1.570 wniosków o ukaranie za popełnione wykroczenia. Z całą pewnością policjanci w dalszym ciągu będą prowadzili różnego rodzaju działania kontrolno-pomiarowe i będą prowadzić bezwzględną walkę z przestępcami i piratami drogowymi.

Prowadzone działania i postawa policjantów w kontaktach z obywatelami z pewnością miały też wpływ na opinię społeczną. Przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w maju bieżącego roku badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa w Polsce wskazują, że na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku kształtuje się poczucie bezpieczeństwa obywateli w miejscu zamieszkania. Tam czuje się bezpiecznie 89% społeczeństwa.

Analiza danych dotyczących roku 2013 wskazuje na pozytywne efekty pracy podlaskich policjantów, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie będą podejmowali kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

- źródło informacji: www.podlaska.policja.gov.pl

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl