Konferencja „Nie ufaj bezGRANICznie” - ZAPRASZAMY - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Nie ufaj bezGRANICznie” - ZAPRASZAMY

Data publikacji 17.10.2013

Podlascy policjanci zapraszają na konferencję „Nie ufaj bezGRANICznie” poświęconą problematyce handlu ludźmi.

Otwarcie zagranicznych rynków pracy przed obywatelami polskimi przyczyniło się do wzrostu liczby ofert legalnej pracy za granicą. Jednocześnie, atrakcyjne perspektywy tego typu zatrudnienia sprzyjają aktywności wielu nieuczciwych pośredników na rynku pracy. Nadal mocno zauważalnym problemem pozostają zagrożenia handlu ludźmi w celach prostytucji. Aby można było skutecznie zapobiegać tej kategorii przestępstw konieczne jest wdrażanie, obok działań o charakterze kryminalnym, działań profilaktycznych adresowanych do młodzieży rozpoczynającej dorosłe życie w zakresie umiejętności bezpiecznego poszukiwania ofert pracy za granicą.

Chcąc zminimalizować negatywne skutki występujące podczas zarobkowych wyjazdów za granicę Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w bieżącym roku rozpoczęli realizację nowej formy działań profilaktycznych pn. „Nie ufaj bezGRANICznie”. Tym razem w rolę wykładowców wcielili się studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, to oni, po wcześniejszym przeszkoleniu, w miesiącach marzec - kwiecień prowadzili zajęcia na temat problematyki handlu ludźmi z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejnym etapem prowadzonego projektu jest konferencja „Nie ufaj bezGRANICznie, która odbędzie się 16 października 2013 roku o godz. 11:00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej20. Celem tego spotkania będzie zapoznanie zebranych uczestników/studentów nie tylko z samym zjawiskiem handlu ludźmi, jego skalą, formami ale również zaprezentowanie realizowanego pilotażowego projektu prewencyjnego. Niewątpliwie bardzo cenną pozycją w programie konferencji, z punktu merytorycznego, będzie wystąpienie gościa z Fundacji LaStrada, który przybliży uczestnikom zagrożenia związane z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą.

program konferencji – w załączniku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl


 

Załączniki