Obchody Święta Policji Litewskiej - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji Litewskiej

Data publikacji 06.10.2014

2 października w Wilnie odbyły się centralne obchody Święta Policji litewskiej. Polskiej delegacji przewodniczył gen. insp. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji. Nasze województwo reprezentował Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Sławomir Mierzwa. Obchody były również okazją do spotkania kierownictwa Policji polskiej i litewskiej, podczas którego zostały omówione aktualne kwestie współpracy.

W tym roku przypada 96 rocznica powstania i 24 rocznica odrodzenia Policji litewskiej. Uroczystości w Dniu Anioła Stróża rozpoczęły się mszą świetą w Bazylice Archikatedralnej, natomiast centralne obchody odbyły się w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Wyróżniającym się litewskim policjantom zostały wręczone nagrody, odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe. Na obchody Święta Policji litewskiej zostały zaproszone delegacje z Polski, Łotwy i Estonii. Polskiej delegacji przewodniczył gen. insp. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji. W uroczystościach uczestniczyli również nadinsp. Sławomir Mierzwa, Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, insp. Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz insp. Zbigniew Kamieński, Dowódca Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku. W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Główny Policji złożył serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji litewskiej. Obchody policyjnego święta w Wilnie były również okazją do bilateralnego spotkania kierownictwa Policji polskiej i litewskiej. Zostały omówione aktualne kwestie współpracy dwustronnej na poziomie centralnym i regionalnym. Poruszono zagadnienia dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną, współpracą przygraniczną oraz wzajemną wymianą informacji i doświadczeń, m.in. w zakresie zabezpieczania imprez masowych.

Sveikinu Jus su Policijos diena!  - Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Policji!

źródło – KWP w Białymstoku


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl