Zapraszamy do udziału w debacie społecznej - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w debacie społecznej

Data publikacji 23.10.2014

Sokólscy policjanci serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wspólnych rozmów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa osób starszych w trakcie debaty społecznej, która odbędzie się 23 października 2014 roku. 


Komendant Powiatowy Policji w Sokółce wraz z funkcjonariuszami  zaprasza społeczność sokólską na kolejną debatę poświęconą poprawie stanu bezpieczeństwa w powiecie. Spotkanie będzie okazją do poznania oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach i bezpieczeństwa osób starszych. 

 Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Pozwala na wymianę  informacji o istniejących zagrożeniach pomiędzy mieszkańcami a Policją dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. 


 Debata społeczna odbędzie się 23 października 2014 roku o godzinie 11.00

w Sokólskim Ośrodku Kultury – Kawiarnia „LIRA”.

Tematem spotkania będzie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz „Bezpieczeństwo osób starszych” na terenie powiatu sokólskiego. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.