Komenda Powiatowa w Sokółce

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Data publikacji 14.11.2022

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka: 
aspirant sztabowy Grzegorz Poczobutt Odlanicki 

kontakt telefoniczny: 47 7123 202

                                                                      

Dzielnicowy

młodszy aspirant Ewa Baranowska

Kontakt telefoniczny: 47 7123 240

kom. 885 997 338

adres email: dzielnicowy.sokolka5@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  w rejonie bloku nr 1 przy Os. Centrum w Sokółce. W rejonie bloku, głównie na klatkach schodowych oraz w piwnicy  dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu  niedozwolonym, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego, niszczenie mienia.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, potwierdzone własnym rozpoznaniem oraz zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie Karty Zadania Doraźnego, monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu, skierowanie pisma do Straży Miejskiej,
 • spotkanie z mieszkańcami bloku i omówienie  Planu Dzaiłania Priorytetowego,
 • propagowanie Planu Działania Priorytetowgo podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami OPI,
 • skierowanie pisma do zarządcy terenu tj Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce o stopniu zagrożenia i w związku z tym podjęcia stosownych działań,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, kontrola wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie działań wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Sokółki, monitorowanie zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Sokółce
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rejon służbowy:

1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta)

Dzielnicowy

starszy sierżant Marcin Nowik

Kontakt telefoniczny: 47 7123 265

kom. 885 997 341

adres email: dzielnicowy.sokolka2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Zajmowanie całej szerokości chodnika przez osoby trudniące się handlem, które nie mają do tego stosownego zezwolenia, w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach rannych i popołudniowych przy skrzyżowaniu ulic Ściegiennego i Piłsudskiego w Sokółce. Osoby handlujące zajmując miejsce na chodniku ograniczają przejście pieszym oraz utrudniają prawidłowe korzystanie z przejścia dla pieszych oraz ograniczają widoczność kierującym pojazdami w rejonie tego skrzyżowania.

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania, rozmów z mieszkańcami oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania:
I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • kontrola rejonu skrzyżowania ulic Ściegiennego i Piłsudskiego w Sokółce, w tym legitymowanie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia i prowadzenie profilaktyki z osobami handlującymi,
 • sporządzenie pisma informującego do Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej oraz założenie Karty Zadania Doraźnego,
 • wspólne działania ze Strażą Miejską w Sokółce,
 • zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ulicy Ściegiennego w Sokółce celem ustalenia poprawy poczucia ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań:

 • Urząd Miejski w Sokółce

 • Straż Miejska w Sokółce

Rejon służbowy:

1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Agnieszki Osieckiej, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka, Czesława Niemena, Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Jana Tarasiewicza, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marka Grechouty, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miła, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Pogodna, Polna(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Upalna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zacisze, Zabrodzie, Żytnia.

Dzielnicowy

starszy sierżant Tomasz Toczydłowski

kontakt telefoniczny: 47 7123 240

kom. 885 997 342

adres email: dzielnicowy.sokolka3@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających i zaśmiecanie skweru przy ulicy Broniewskiego 10 w Sokółce, w godzinach 7.00 – 22.00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego, ustaleń własnych, rozmów mieszkańcami oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania:
I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie Karty Zadania Doraźnego, spotkanie z mieszkańcami ulicy Broniewskiego
 • sporządzenie pisma do Burmistrza Sokółki oraz do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce,
 • monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu,
 • propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas spotkań z mieszkańcami ulicy Broniewskiego w Sokółce oraz podczas odwiedzin rodzin,
 • wspólne działania ze Strażą Miejską w Sokółce.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań:

 • Urząd Miasta w Sokółce
 • Straż Miejska w Sokółce
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Rejon służbowy:

11-go Listopada (strona nieparzysta), Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gęsia, Grodzieńska (od ul. 11-go Listopada), Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jasna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego, Lniana, Kol. Buchwałowo, K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, Krecia, Kresowa, Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Porucznika Ryszarda Pawłowskiego, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zdrojowa, Zimowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirki i Wigury.

Dzielnicowy

aspirant Joanna Kłos

Kontakt telefoniczny: 47 7123 265

kom. 885 997 333

adres email: dzielnicowy.sokolka4@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Brak przejścia dla pieszych i rowerzystów przez drogę wojewódzką W674 łączącego drogę pieszo-rowerową między miejscowościami Nowa Kamionka i Szyszki. Przyczyną zagrożenia jest niepełna infrastruktura drogowa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej W674 i drogi gminnej Nowa Kamionka – Szyszki, co wpływa na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego, ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami  wsi Nowa Kamionka i Szyszki oraz użytkownikami drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej Nowa Kamionka - Szyszki.

Okres obowiązywania:
I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie Karty Zadania Doraźnego, sporządzenie pisma do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce,
 • spotkanie z sołtysami wsi Nowa Kamionka i Szyszki,
 • sporządzenie pisma do Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz sołtysów wsi Nowa Kamionka  i Szyszki, monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu oraz na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • lustracja drogi pieszo-rowerowej oraz drogi W674 wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego i podmiotami pozapolicyjnymi, monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu oraz na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas spotkań i rozmów z mieszkańcami wsi Nowa Kamionka i Szyszki oraz użytkownikami drogi pieszo-rowerowej między miejscowościami Nowa Kamionka i Szyszki.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań:

 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Sokółce  
 • Współpraca z sołtysami wsi Nowa Kamionka i Szyszki

Rejon służbowy:

Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igryły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Ostrówek, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Tatarszczyzna, Wierzchłowce od nr. 7 - 18, Walenkowo,  Wojnachy, Wysokie Laski, Zaścianki k/Kurowszczyzny, Zaśpicze, Zawistowszczyzna.

Dzielnicowy

 starszy sierżant Marcin Augustynowicz

Kontakt telefoniczny: 47 7123 240

kom. 885 997 336

adres email: dzielnicowy.sokolka1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń drogowych przez pieszych oraz kierujących pojazdami mechanicznymi w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Stara Rozdranka. Zagrożenie występuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16

Źródło informacji:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów napływających od okolicznych mieszkańców oraz rozmowy przeprowadzonej z sołtysem wsi. Poparte własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania:
I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie Karty Zadania Doraźnego, spotkanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance,
 • kontrole rejonu Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance pod kątem zdiagnozowanego zagrożenia, wspólne służby z podmiotami oraz dzielnicowymi.
 • skierownie pisma do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce o objęcie rejonu częstszymi kontrolami. Monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu.
 • wspólne służby z funkcjonariuszami Wydziału Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
 • skierowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce celem podjęcia stosownych działań i rozważenie budowy przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance.
 • spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Sokółce - omówienie przedmiotowego problemu.
 • wspólne służby z funkcjonariuszami Straży Miejskiej - kontrola zagrożonego rejonu.
 • wspólne służby z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego.
 • Bezwzględne represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych przez kierujących w stosunku do pieszych.

 

Podmioty i instytucje zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

 • Straż Miejska w Sokółce

 • Urząd Miejski w Sokółce

Rejon służbowy:

Bachmatówka, Bogusze,Boguszowski Wygon, Dąbrówka, Geniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hałe, Halańskie Ogrodniki, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kozłowy Ług, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Nowinka, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podjałówka,  Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka, Sakowo, Sierbowce, Smolanka, Sobaczewo, Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Ściebielec, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 7, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki k/ Bogusz, Żuki

 

 

 

Powrót na górę strony