Dzielnicowy Sidra

Data publikacji 26.02.2009
 


w zastępstwie: Dzielnicowy

starszy aspirant Ewa Mitrosz

Telefon: 47 7127 218

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

 

 

Zagrożenie:

Wałęsające się bezdomne psy oraz psy, których właściciele nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podczas trzymania zwierzęcia w rejonie miescowości Sidra.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

  • sporządzić Kartę Zadania Doraźnego,
  • wystosować pismo do Wójta Sidry informujące o danym działaniu priorytetowym oraz z prośbą o zamieszczeniu informacji o planie na stronach internetowych i tablicy ogłoszeń,
  • wystosować pismo do Sołtysa Sidry informujące o danym działaniu priorytetowym,
  • rozpowszechnienie informacji o nowym planie priorytetowym wśród mieszkańców Sidry oraz  poinformowania o konsekwencjach prawnych niezachowania ostrożności podczas przetrzymywania zwierzęcia,
  • działania z funkcjonariuszami Zespołu Patrolowo - lnterwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem wałęsających się psów,
  • zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Sidry celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń, oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych niezachowania ostrożności podczas przetrzymywania zwierzęcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • Wójt Gminy Sidra
  • Sołtys Nowinki
Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.

 

Powrót na górę strony