Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 16.02.2009

Skargi i wnioski               Do rozpatrywania skarg dotyczących policjantów i pracowników cywilnych Policji powiatu sokólskiego uprawniony jest Komendant powiatowy Policji i jego Zastępca .

             Skargi składać można osobiście lub listownie /muszą być podpisane i zawierać adres osoby składającej skargę /. Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego. W niektórych przypadkach osoby, które złożą skargi tą drogą poproszone będą o osobistą rozmowę z funkcjonariuszami rozpatrującymi skargi, bądź potwierdzenie jej osobistym podpisem.

             W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi w formie pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające.

             Skargi rozpatrywane są zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).

 


 

Osoby składające skargi przyjmowane są przez:

 

             Komendanta Powiatowego Policji lub jego zastępcę w poniedziałki od godz. 15.00 do 17.00, 

w sprawach bardzo pilnych codziennie w godz. 8:00-15:00

oraz przez kierowników komórek organizacyjnych codziennie w godzinach służby.

 

Powrót na górę strony