Informacje o jednostce i terenie działania

Informacje o jednostce i terenie działania

Data publikacji 16.02.2009

Informacje ogólne o jednostce i terenie działania
 

Teren działania Komendy Powiatowej Policji w Sokółce obejmuje powierzchnię 2 054 km 2, tj. obszar powiatu, który położony jest w środkowej części województwa podlaskiego, na Wzgórzach Sokólskich. Powiat sokólski jest ósmym pod względem obszaru powiatem w Polsce i stanowi 11% obszaru województwa podlaskiego. Graniczy on od północy z powiatem augustowskim - na linii o długości ok. 63 km, od zachodu z powiatem monieckim - na linii o długości ok. 47 km, od południa i zachodu z powiatem białostockim - na linii o długości ok. 105 km i od strony wschodniej z Republiką Białorusi - na linii o długości ok. 68 km. W skład powiatu sokólskiego wchodzi dziesięć gmin. 62 % ludności zamieszkuje na wsiach, pozostałe 38 % skupione jest w czterech ośrodkach miejskich tj. Sokółce, Dąbrowie Białostockiej , Krynkach i Suchowoli. Powierzchnia powiatu w większości pokryta jest lasami, użytkami rolnymi i wodami. Lasy stanowią około 50 % powierzchni powiatu i należą do unikalnych kompleksów Biebrzańskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Po wprowadzeniu reformy samorządowej w roku 1999 dotychczasową Komendę Rejonową Policji w Sokółce przekształcono w Komendę Powiatową Policji w Sokółce. W skład organizacyjny komendy weszły: Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej oraz Posterunki Policji w Janowie, Krynkach, Kuźnicy i Suchowoli. Kompetencyjnie i merytorycznie Komenda Powiatowa Policji w Sokółce podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku.
    
W Komendzie naszej funkcjonują służby: kryminalna, prewencji i wspomagająca wraz z korpusem pracowników służby cywilnej. Zgodnie z Ustawą o Policji z dn. 06.04.1990 r. jesteśmy formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach realizowanych zadań współpracujemy z samorządami lokalnymi, mieszkańcami i instytucjami, w tym Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Leśną i Rybacką oraz Urzędem Celnym.

 

 

Powrót na górę strony