Zakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce jest organem administracji rządowej na obszarze miasta i powiatu sokólskiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie miasta i powiatu sokólskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie powiatu sokólskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście Powiatu sokólskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu komisariatu i posterunków na terenie swojego działania.

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce to jednostka nadrzędna wobec komisariatu i wszystkich posterunków podległych Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokółce.

Komenda  Powiatowa Policji w Sokółce między innymi :

  • realizuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
  • realizuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok,
  • realizuje czynnosci w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych,
  • realizuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych województw i powiatów oraz podmiotami pozapolicyjnymi.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce prowadzona jest strona inernetowa  KPP Sokółka, a także strona Biuletyn Informacji Publicznej KPP w Sokółce.

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sokółce znajduje się przy ulicy Białostockiej 69b w Sokółce.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony